මම දන්නවා ඔයා තාමත් මට ආදරෙයි කියලා...
ඒත් අපි දෙන්නම දැනන් හිටියා ඔයාට මාව විතරක්ම ඕනි වුනේ නෑ කියලා...
ඔයා වෙන කෙනෙක්ට ආදරේ කරන එක ඇත්තටම මට තරහ වෙන්න හේතුවක් නෙමෙයි...
එකම දේ , ඒක මෙච්චර වේදනයි කියලා මම බලාපොරොත්තු නොවුන එක විතරයි...

-CS

--

--

Every day is different. Some days you can conquer the world and some days you just want to hide inside your room. Despite the day and whatever the mood I am in, when I find you looking at me with your gleaming eyes, I know the reason why I am…

--

--